Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Pi- hole Lỗ đen chặn quảng cáo Internet

    Pi-hole là ứng dụng chặn quảng cáo internet hoạt động như một máy chủ DNS thiết kế để sử dụng trong mạng nội bộ . Pi-hole sử dụng trên các thiết bị nhúng có kết nối mạng, chẳng hạn như Raspberry Pi ,ngoài ra có thể sử dụng trên các máy chạy Linux và đám mây. Pi-hole có khả năng chặn quảng cáo...
Top